Regulamin

1. Definicje

 1. Sprzedający – PERFECT EYE OPTIC spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), przy ul. Obornickiej 85, lok. 127.
 2. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedającym z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu Internetowego.
 3. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem naszesoczewki.pl
 4. Produkty (produkty) – soczewki kontaktowe prezentowane w Sklepie Internetowym, których dotyczy umowa sprzedaży.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty oferowane w Sklepie.
 6. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa produkty od Sprzedającego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca stronę internetową prowadzoną dla Sklepu.
 8. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika na stronie internetowej Sklepu, wiążący się z podaniem danych osobowych.
 9. Konto Użytkownika (Konto) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się na stronie internetowej Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

2. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego naszesoczewki.pl.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego naszesoczewki.pl (dalej jako „Sklep”) jest PERFECT EYE OPTIC spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), przy ul. Obornickiej 85, lok. 127, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000430316, NIP: 6182142558, REGON: 302217007, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000,00 zł adres e-mail: sklep@perfectoptic.pl (dalej jako Sprzedający).
 3. Sprzedający świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie oraz sprzedaż detaliczną soczewek kontaktowych na zasadach w nim określonych.
 4. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.
 5. Klient składający zamówienie na soczewki kontaktowe w Sklepie jednocześnie potwierdza, że przed złożeniem zamówienia wykonał badania wzroku, celem doboru soczewek o odpowiednich parametrach, a parametry wybranych soczewek i wpisane w trakcie składania zamówienia w Sklepie są zgodne z wynikami przeprowadzonych badań wzroku.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy dobór soczewek przez Klienta.
 6. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.
 7. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych, tj:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet i dostępem do poczty elektronicznej,
  2. posiadanie odpowiedniego oprogramowania, w tym przeglądarki internetowej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji, tj. funkcją możliwości zapisu plików Cookies,

3. Składanie zamówień

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Realizacja zamówień złożonych w dni robocze po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta rozpocznie się następnego dnia roboczego.
 3. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.
 4. Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji w Sklepie lub bez dokonywania rejestracji, klikając opcję „kupuję bez rejestracji”. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.
 5. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska, ulicy, nr domu i lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, aktywnego adresu e-mail, nr telefonu, wybranie opcji kupuję jako „osoba prywatna”, bądź „firma” oraz ustawienie hasła (i powtórzenia go w odrębnym polu).
 6. Klient, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.
 7. Klient, który nie dokonał rejestracji w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
 8. podać adres e-mail oraz dane do wysyłki produktu wskazane w ust. 9 lit b poniżej,
 9. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
 10. Klient składa zamówienie, wskazując produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 11. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
  1. zamawiany produkt;
  2. adres, na jaki ma być dostarczony produkt (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo);
  3. sposób dostawy;
  4. sposób płatności.
  5. imię i nazwisko.
 12. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie ze Sprzedającym umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 13. Na wskazany przez Klienta adres email w ciągu 5 dni roboczych Sprzedający wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji bądź odmowę przyjęcia zamówienia do realizacji wówczas, gdy:
  1. produkt jest niedostępny w magazynie Sprzedającego,
  2. Klient nie odebrał produktów objętych poprzednim zamówieniem.

4. Dostawa produktów

 1. Dostawa produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostawa produktów odbywa się kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Aktualny cennik dostaw dostępny jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce dostawy i płatności
 3. Termin dostawy produktów wynosi maksymalnie do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta zamówienia.
 4. Każdy produkt opatrzony jest informacją o dostępności produktu – indywidualnie dla każdego typu soczewek.
 5. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie lub po informacji o przesyłce pobraniowej (jeśli zaksięgowanie lub informacja nastąpi do godz. 12.00).

5. Cena Produktów 

 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

6. Sposoby Płatności

Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

 1. przelewem na rachunek bankowy – dane do przelewu: Perfect Eye Optic sp. z o.o., ul. Obornicka 85, lok.127, 62-002 Suchy Las, nr rachunku bankowego: 33 1090 2590 0000 0001 3200 1756,
 2. płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim).
  Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank),  Przelew24 (Bank Zachodni WBK),  Przelew z BPH (Bank BPH),  Płacę z iPKO (PKO BP),  Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z ORANGE (mBank),  Płacę z IKO, Płacę z Citi Handlowy (Citi Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank),  Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING  (ING Bank Śląski), Crédit Agricole przelew online (Crédit Agricole Bank Polski), Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), DB Transfer (Deutshe Bank PBC S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.),  e-Transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.), Deutsche Bank Polska S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Plus Bank S.A., Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o.o.)
 3. płatnością online za pomocą karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • Maestro
  • MasterCard Electronic
 4. przy odbiorze, czyli za pobraniem.

Płatności online obsługuje firma eCard S.A.

7. Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór jest udostępniony w zakładce Zwroty i reklamacje.
 2. Udostępnienie przez Sklep wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na adres Sklepu wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić również poprzez przesłanie oświadczenia w tym przedmiocie drogą elektroniczną na adres mailowy Sklepu: sklep@perfectoptic.pl.
 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument jest obowiązany odesłać produkt niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz), na adres Sklepu w stanie niezmniejszającym wartości produktu będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Konsument powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania czynności koniecznych do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Zwracany produkt powinien być opakowany tak, aby zapewnić jego bezpieczeństwo w trakcie transportu.
 6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy wskazany na stronie internetowej Sklepu sposób dostawy, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zawierających zwracane produkty, które są wysłane na koszt Sprzedającego lub za pobraniem.

8. Ochrona Danych Osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający tj. PERFECT EYE OPTIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Suchym Lesie (62-002), przy ul. Obornickiej 85 lok. 127, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000430316, NIP: 6182142558, Regon: 302217007, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 PLN.
 2. Sprzedający będzie zbierał od Klientów za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące dane osobowe Klientów:
  1. Imie i Nazwisko
  2. Adres korespondencyjny
  3. Adres email
  4. Numer telefonu
  5. Adres zamieszkania
 3. Poza danymi wymienionymi w ust. 2, żadne inne dane nie będą zbierane przez Sprzedającego.
 4. Ze Sprzedającym można kontaktować się, niezależnie od możliwości kontaktu korespondencyjnego na podany powyżej adres siedziby, także poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@perfectoptic.pl.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego:
 6. do dnia 24 maja 2018 r. – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
 7. od dnia 25 maja 2018 r. – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO oraz udzielonej przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeśli dodatkowo dobrowolnie ją wyrazi – w celu umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu i ze wszystkich funkcji systemu Zamówień na produkty oferowane w Sklepie Internetowym. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są w celu realizacji umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji, wysyłki towaru pod wskazany przez Klienta adres, założenia i utrzymywania Konta Użytkownika oraz do celu marketingu bezpośredniego, zgodnie z ust. 14 poniżej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności Sklepu Internetowego.
 10. Każdy Klient, którego dane osobowe dotyczą, może żądać od Sprzedającego dostępu do tych danych osobowych, które jego dotyczą, a także może żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 11. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą osoby trzecie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Sprzedającego na podstawie Regulaminu, w szczególności uczestniczące w realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, w tym zawartej umowy sprzedaży. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą podmioty pośredniczące w zamawianiu usług kurierskich, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie w celu nadania przesyłki oraz podmioty prowadzące serwisy obsługujące płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
 12. Każdemu Klientowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do przenoszenia danych, zgodnie z RODO. Oznacza to, że Klient, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Sprzedającemu, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Sprzedającego, któremu dostarczono te dane osobowe, w przypadkach określonych w RODO.
 13. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 6 oraz ust. 14, zgoda taka na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili odwołana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej odwołaniem oraz na przetwarzanie danych osobowych na podstawie wskazanej 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.
 14. Każdy Klient, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub inny wyznaczony organ nadzorczy, jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych, które jego dotyczą, narusza przepisy RODO.
 15. Niezbędnym elementem procedury Rejestracji oraz złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w ust. 2 powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak jest niezbędne w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu. W przypadku niepodania określonych danych osobowych nie jest możliwe korzystanie ze Sklepu i składanie Zamówień.
 16. Każdy Klient może wyrazić dodatkową, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego usług i produktów pochodzących nie tylko od Administratora danych, lecz także od innych podmiotów. Administratorem danych jest Sprzedający  Zgoda ta ma charakter dobrowolny, a jej niewyrażenie nie wpływa na samą możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego.
 17. Klient, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym wskazanego w ust. 14 powyżej, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Sprzedającemu nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 18. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, na podstawie wskazanej w ust. 14 powyżej, Klient, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Klient, którego dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 19. Dane osobowe zebrane od Klientów przetwarzane w sposób określony powyżej nie będą wykorzystywane do profilowania ani nie będzie w stosunku do nich wykorzystywane zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 9. Reklamacje

 1. Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) jest określona w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno (aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji), zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  1. Imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia
  3. opis niezgodności towaru z umową,
  4. datę zakupu
 3. Sprzedający udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 4. Postanowienia określone w ust. 1- 3 powyżej nie znajdują zastosowania do podmiotów nie będących Konsumentami w stosunku do których uprawnienia z tytułu rękojmi zostają wyłączone.
 5. Jeśli do produktu jest dołączona oryginalna karta gwarancyjna producenta lub importera, napraw gwarancyjnych dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy są podane na karcie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami zawartymi w karcie gwarancyjnej.
 6. W pozostałych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są przez Sklep na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta z tytułu roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności kodeksu cywilnego.
 8. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  1. wad fabrycznych produktu,
  2. uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu produktu do Sprzedającego,
  3. niezgodności produktu z treścią umowy sprzedaży,

zwanych dalej łącznie „Wadami”.

 1. W przypadku stwierdzenia Wady Klient powinien odesłać na swój koszt produkt na adres Sklepu wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 2. Do odsyłanego produktu należy dołączyć dowód zakupu produktu oraz formularz reklamacji dostępny w zakładce Zwroty i reklamacje. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 3. W przypadku niespełnienia powyższych warunków reklamowany produkt będzie odsyłany na koszt Klienta.
 4. Ryzyko uszkodzenia zwracanego produktu podczas transportu ponosi Klient.
 5. Jeżeli do produktu nie jest dołączana karta gwarancyjna podstawą do świadczeń gwarancyjnych jest dokument potwierdzająca zakup reklamowanego produktu.
 6. Okres gwarancji udzielanej przez Sklep wynosi 6 miesięcy i biegnie od daty zakupu wskazanej na dokumencie zakupu produktu.
 7. Ujawnione w okresie gwarancji Wady będą usuwane bezpłatnie w terminie do 60 dni od daty dostarczenia produktu wraz dokumentami, które zgodnie z regulaminem są wymagane do złożenia reklamacji. W przypadku konieczności uzyskania opinii producenta z siedzibą za granicą, termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o dodatkowe 30 dni, o czym Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta.
 8. Wymienione lub naprawione produkty będą odesłane na koszt Sklepu przesyłką pocztową lub kurierską na adres Klienta wskazany w formularzu reklamacji.
 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz niekompletnej przesyłki będą rozpatrywane tylko wówczas, jeżeli w Dowodzie Dostawy zostanie zawarty opis uszkodzenia produktu potwierdzony przez Przewoźnika.
 10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy Klienta wszelkie koszty pokrywa Klient.

10. Usługi Elektroniczne Sklepu Internetowego

 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas konieczny do kompleksowego zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta (obejmujący zarówno czas przewidziany na odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży, jak również czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta). Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanej w § 2 ust. 2.
 2. Usługa Elektroniczna „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.
 3. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 4. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 5. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z Newsletterem lub skontaktować się ze Sklepem Internetowym.
 6. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 7. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej Sklepu, zgodnie z aktualną wiedzy technicznej.
 8. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 9. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu Klient może zgłaszać na adres mailowy wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 10. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu.
 11. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedającego. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 12. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta na czas nieokreślony. Zawarcie Umowy następuje z momentem złożenia zamówienia przez Klienta.
 13. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez wskazywania przyczyny wypowiedzenia.
 14. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron, jak również jej rozwiązanie za porozumieniem jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

11. Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa mogące znaleźć zastosowanie.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla strony internetowej Sklepu, Właściciela Sklepu, bądź innych Klientów, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.