Nasi specjaliści

Marta Drożdżewska

Optometrysta

Absolwentka Optometrii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczka wielu kursów, warsztatów jak i konferencji organizowanych przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki oraz Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych.

Głównym przedmiotem jej zainteresowań są zaburzenia widzenia obuocznego oraz dobór miękkich soczewek kontaktowych.


Mgr Anna Farat NO10209

Dyplomowany Optometrysta

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2010 r obroniła pracę magisterską pt. „Badanie wybranych parametrów widzenia obuocznego u dzieci w wieku przedszkolnym”.

Zajmuje się przede wszystkim diagnostyką oraz terapią zaburzeń widzenia obuocznego, aplikacją soczewek kontaktowych (również u małych dzieci) oraz doborem pomocy dla osób słabowidzących.

Pasjonatka optometrii pediatrycznej. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu diagnostyki i terapii widzenia obuocznego. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w codziennej praktyce prowadząc z sukcesami terapię wzrokową u dzieci z nieprawidłowym widzeniem obuocznym, zaburzeniami akomodacji oraz niedowidzeniem.


Mgr Bogusława Łęgosz NO17137

Dyplomowany Optometrysta

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Optometria na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu optometrii i kontaktologii.

Posiada doświadczenie w doborze korekcji okularowej oraz aplikacji miękkich soczewek kontaktowych.


Dr n.med. Wojciech Nowak NO06206

Dyplomowany Optometrysta

Wojciech Nowak ukończył studia z optometrii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz studium doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Swoją pracę doktorską obronił z wyróżnieniem – zajmując się zagadnieniami procesu widzenia u osób uprawiających sport.

Dr Wojciech Nowak uczestniczył w licznych szkoleniach w Polsce i za granicą. Jest członkiem takich organizacji jak: Brytyjskie Towarzystwo Soczewek Kontaktowych (BCLA), Stowarzyszenie Nauczycieli Soczewek Kontaktowych (IACLE), Polskie Towarzystwo Optyki i Optometrii (PTOO).

W swojej codziennej praktyce specjalizuje się w zagadnieniach związanych z korekcją wad wzroku za pomocą nowoczesnych rozwiązań optycznych – w tym okularów progresywnych. Zajmuje się korekcją nietypowych wad wzroku oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych. Dobiera specjalistyczne soczewki kontaktowe takie jak: sztywne, hybrydowe, skleralne, protetyczne.

Ogromną uwagę przykłada do zagadnień hamowania rozwoju krótkowzroczności u dzieci – stosując takie rozwiązania jak soczewki ortokorekcyjne.

Jest czynnym wykładowcą prowadzącym prelekcje, szkolenia w Polsce i za granicą.


Natalia Owczarzak

Optometrysta – specjalizacja Optyka okularowa

Absolwentka Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uczestniczka wielu konferencji naukowych oraz szkoleń w dziedzinie kontaktologii. Posiada praktykę z zakresu badań obrazowych na oddziale Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu.

Specjalizuje się w doborze korekcji okularowej, soczewek kontaktowych miękkich zarówno u dzieci i dorosłych oraz doborze pomocy wzrokowych dla osób słabowidzących. Zajmuje się również promocją zdrowia oczu, organizacją licznych badań przesiewowych w placówkach medycznych i szkołach. Posiada łatwość w nawiązywaniu kontaktów i swobodę we współpracy z dziećmi.


Mgr Tomasz Popielewski NO14204

Dyplomowany Optometrysta

Absolwent Optometrii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W codziennej pracy zajmuje się badaniem wzroku pod kątem okularowej oraz soczewkowej u dorosłych oraz dzieci poczynając od 5 roku życia. Regularnie uczestniczy oraz prowadzi wykłady na szkoleniach oraz konferencjach naukowych z dzieciny Optometrii.
Specjalizuje się w aplikacji specjalistycznych soczewek kontaktowych (sztywnych rogówkowych, hybrydowych, skleralnych, protetycznych i ortokeratologicznych.
Od kilku lat zajmuje się kontrolą progresji krótkowzroczności u dzieci i osób młodych przy użyciu ortokorekcji oraz miękkich wieloogniskowych soczewek kontaktowych.
Poza codzienną pracą w gabinecie optometrycznym pełni funkcję kierownika ds. szkoleń w salonach Perfect Eye Optic.


Mgr Martyna Rzuchowska NO18128

Dyplomowany Optometrysta

Ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zajmuje się doborem korekcji okularowej, a także miękkich soczewek kontaktowych, również w języku angielskim.

Lubi pracę z dziećmi i łatwo nawiązuje z nimi kontakt podczas badania.


Weronika Wawrzyniak

Studentka Optometrii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ukończone szkolenia badań refrakcji. Zajmuje się doborem korekcji okularowej.

Współpracuje z rodzinną przychodnią Eumedica w zakresie wykonywania badań wzroku.