Nasi specjaliści

Marta Drożdżewska

Optometrysta

Absolwentka Optometrii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczka wielu kursów, warsztatów jak i konferencji organizowanych przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki oraz Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych.

Głównym przedmiotem jej zainteresowań są zaburzenia widzenia obuocznego oraz dobór miękkich soczewek kontaktowych.


Mgr Anna Farat NO10209

Dyplomowany Optometrysta

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2010 r obroniła pracę magisterską pt. „Badanie wybranych parametrów widzenia obuocznego u dzieci w wieku przedszkolnym”.

Zajmuje się przede wszystkim diagnostyką oraz terapią zaburzeń widzenia obuocznego, aplikacją soczewek kontaktowych (również u małych dzieci) oraz doborem pomocy dla osób słabowidzących.

Pasjonatka optometrii pediatrycznej. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu diagnostyki i terapii widzenia obuocznego. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w codziennej praktyce prowadząc z sukcesami terapię wzrokową u dzieci z nieprawidłowym widzeniem obuocznym, zaburzeniami akomodacji oraz niedowidzeniem.


Dr Konstanty Gruszewski

Ukończył Białoruski Państwowy Uniwersytet Medyczny, wydział lekarski  specjalizacja z chirurgii. Kierunek – Lekarz oftalmolog.

Uczestniczył w różnych międzynarodowych konferencjach naukowych i praktycznych, poruszając kwestie aktualnych zagadnień adaptacji układu odpornościowo-endokrynnego organizmu i stanu funkcjonalnego naczyń oka, diagnostyki i leczenia jaskry, innowacji w okulistyce. Odbywał praktykę w Gabinecie diagnostyki funkcjonalnej Miejskiego Okulistycznego Konsultacyjno-Diagnostycznego Centrum, m. Mińsk, Białoruś.

W Polsce uczestniczył w wielu szkoleniach z optyki okularowej i kontaktologii. Posiada doświadczenie w doborze okularów oraz miękkich soczewek kontaktowych.


Mgr Joanna Kurek NO17206

Dyplomowany Optometrysta

Ukończyła w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza na Wydziale Fizyki specjalności Optyka Okularowa (stopień licencjata) oraz Optometria (stopień magistra). Jest młoda, pełna energii i pasji.

Uczestniczy w wielu szkoleniach z kontaktologii i optyki okularowej. Stale śledzi nowinki technologiczne oraz trendy modowe, które współgrając z fachową wiedzą optyczna pomagają uzyskać oczekiwany efekt i satysfakcję Klienta.

W wykonywanym zawodzie, jako priorytet uważa indywidualne podejście do pacjenta, a także stworzenie komfortowej atmosfery w trakcie badania.


Dr n.med. Wojciech Nowak NO06206

Dyplomowany Optometrysta

Wojciech Nowak ukończył studia z optometrii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz studium doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Swoją pracę doktorską obronił z wyróżnieniem – zajmując się zagadnieniami procesu widzenia u osób uprawiających sport.

Dr Wojciech Nowak uczestniczył w licznych szkoleniach w Polsce i za granicą. Jest członkiem takich organizacji jak: Brytyjskie Towarzystwo Soczewek Kontaktowych (BCLA), Stowarzyszenie Nauczycieli Soczewek Kontaktowych (IACLE), Polskie Towarzystwo Optyki i Optometrii (PTOO).

W swojej codziennej praktyce specjalizuje się w zagadnieniach związanych z korekcją wad wzroku za pomocą nowoczesnych rozwiązań optycznych – w tym okularów progresywnych. Zajmuje się korekcją nietypowych wad wzroku oraz zaburzeń widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych. Dobiera specjalistyczne soczewki kontaktowe takie jak: sztywne, hybrydowe, skleralne, protetyczne.

Ogromną uwagę przykłada do zagadnień hamowania rozwoju krótkowzroczności u dzieci – stosując takie rozwiązania jak soczewki ortokorekcyjne.

Jest czynnym wykładowcą prowadzącym prelekcje, szkolenia w Polsce i za granicą.


Natalia Owczarzak

Optometrysta – specjalizacja Optyka okularowa

Absolwentka Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uczestniczka wielu konferencji naukowych oraz szkoleń w dziedzinie kontaktologii. Posiada praktykę z zakresu badań obrazowych na oddziale Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu.

Specjalizuje się w doborze korekcji okularowej, soczewek kontaktowych miękkich zarówno u dzieci i dorosłych oraz doborze pomocy wzrokowych dla osób słabowidzących. Zajmuje się również promocją zdrowia oczu, organizacją licznych badań przesiewowych w placówkach medycznych i szkołach. Posiada łatwość w nawiązywaniu kontaktów i swobodę we współpracy z dziećmi.


Mgr Olga Pietrowicz-Rutkowska NO15215

Dyplomowany Optometrysta

Optyk z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka studiów na kierunku Optometria na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dobiera korekcję okularową, również pryzmatyczną oraz miękkie soczewki kontaktowe. Zajmuje się wykonywaniem badań optometrycznych u osób dorosłych i dzieci.


Mgr Tomasz Popielewski NO14204

Dyplomowany Optometrysta

Absolwent Optometrii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od kilku lat optometrysta w salonach optycznych Perfect Eye Optic. W codziennej praktyce zajmuje się badaniem wzroku pod kątem korekcji okularowej oraz soczewkowej u osób dorosłych oraz dzieci poczynając od 5r.ż.

Szczególną uwagę poświęca aplikacji specjalistycznych soczewek kontaktowych (sztywnych, hybrydowych, ortokeratologicznych, protetycznych).

Poza codzienną pracą w gabinecie optometrycznym pełni funkcję kierownika ds. szkoleń w salonach Perfect Eye Optic.


Mgr Sebastian Zawadzki NO15406

Dyplomowany Optometrysta

Absolwent Optometrii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek grupy redakcyjnej Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. Zajmuje się doborem okularów oraz miękkich soczewek kontaktowych.

W ostatecznej korekcji zwraca uwagę nie tylko na osiąganą ostrość wzroku, ale również parametry widzenia obuocznego czy akomodacji.