Terapia widzenia

Terapia widzenia to nieinwazyjna metoda leczenia zaburzeń widzenia obuocznego np. zeza, niedowidzenia. Polega ona na systematycznym wykonywaniu specjalnie przygotowanego dla danego pacjenta zestawu ćwiczeń wzrokowych przyczyniających się do usprawnienia różnych parametrów układu wzrokowego (np. poprawa akomodacji, konwergencji, ustawienia oczu, usprawnienie ruchów oczu). Program terapii oparty jest na wynikach wcześniej przeprowadzonych badań: zarówno badania okulistycznego po porażeniu akomodacji jak i badania optometrycznego . Terapia zazwyczaj składa się zarówno z ćwiczeń gabinetowych wykonywanych pod nadzorem specjalisty oraz ćwiczeń wykonywanych pod nadzorem rodziców codziennie w domu.

Ćwiczenia domowe mają formę zabawy i polegają na rysowaniu, zaznaczaniu literek, kolorowaniu, nawlekaniu koralików, celowaniu patyczkiem w słomkę itp.

Długość terapii uzależniona jest od istniejących u danego pacjenta nieprawidłowości układu wzrokowego, a także od wieku pacjenta. Najlepsze rezultaty uzyskuje się u małych dzieci. Znaczny wpływ na szybkość uzyskiwania pozytywnych efektów ma również systematyczność i zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń. Pierwsze efekty w postaci poprawy parametrów widzenia oraz komfortu pracy wzrokowej są zazwyczaj dostrzegalne po kilku miesiącach regularnej pracy.

U wielu pacjentów z zezem terapia może być mniej inwazyjną alternatywą – tzn. może prowadzić do uzyskania prawidłowego widzenia obuocznego bez konieczności interwencji chirurgicznej. U pacjentów, u których ze względu np. na bardzo duży kąt zeza zabieg jest koniecznością terapia jest najlepszym uzupełnieniem leczenia, przygotowującym układ wzrokowy pacjenta do zabiegu i zwiększającym tym samym znacznie prawdopodobieństwo doskonałych efektów.