Optometrysta / Okulista

Aby uzyskać tytuł zawodowy Optometrysty należy ukończyć 5-letnie studia wyższe z zakresu Optometrii. Jest to dziedzina wiedzy zajmująca się wszelkimi aspektami procesu widzenia (medycznymi, neuronalnymi, fizycznymi, fizjologicznymi itp.), skupiająca się przede wszystkim na ochronie, usprawnianiu, rozwoju i poprawie funkcjonowania układu wzrokowego.

Optometrysta jest specjalistą zajmującym się badaniem i diagnozowaniem wad wzroku oraz doborem odpowiedniej korekcji okularowej i soczewkowej.

Badanie optometryczne nie polega tylko na pomiarze wady refrakcji i ocenie ostrości wzroku. Podczas badania optometrycznego stosuje się różnorodne procedury umożliwiające dokładną ocenę funkcjonowania układu wzrokowego. Dobór okularów bazujący jedynie na uzyskaniu najlepszej ostrości wzroku z pominięciem aspektów związanych z prawidłową współpracą obojga oczu może obniżyć jakość widzenia i powodować dyskomfort pacjenta.

W przypadku zaburzeń widzenia obuocznego (problemów z akomodacją, ustawieniem oczu, ruchomością oczu itp.) szczególnie u dzieci, optometrysta poza zapisaniem korekcji może poprowadzić odpowiednią terapię wzrokową (ćwiczenia), która przyczynia się do poprawy sprawności układu wzrokowego i zmniejszenia dyskomfortu pracy wzrokowej.

Każdy wykwalifikowany optometrysta posiada wiedzę z zakresu medycyny i patologii układu wzrokowego umożliwiającą mu ocenę stanu układu wzrokowego. W przypadku stwierdzenia schorzeń medycznych u pacjenta (np. zapalenia spojówek, rogówek, brzegów powiek, symptomów rozwoju jaskry itp.) optometrysta kieruje pacjenta do okulisty, który to diagnozuje i rozpoczyna adekwatne leczenie.

Okulista jest lekarzem medycyny, zajmuje się rozpoznaniem, profilaktyką i leczeniem chorób oczu, jak również chirurgią oka i okolic oczodołu. W badaniu okulistycznym szczególnie ważne jest badanie dna oka, gdyż pozwala rozpoznać większość chorób oczu. Badanie dna oka służy również do oceny stanu zaawansowania takich chorób jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy miażdżyca. Lekarz okulista wykonuje także zabiegi chirurgiczne, takie jak operacje zaćmy, zeza, usuwanie gradówki, przetykanie kanalików łzowych i wiele innych.

Wybierając się na badanie optometryczne można wcześniej zweryfikować kwalifikacje specjalisty sprawdzając na stronie PTOO czy posiada on indywidualny numer (będący dowodem ukończenia studiów wyższych z zakresu optometrii) nadawany przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki.